VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓ KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Történelmei képek, iratok és nevezetességeink! Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

 

BEIRATKOZÁS

A valkói Könyvtár, teljes nevén VALKÓ KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY nem nyilvános könyvtár. Szolgáltatásainkat a PEST MEGYEI KÖNYVTÁR,  Könyvtárellátási Szolgáltatás keretében tudjuk nyújtani.

Szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden személy, aki a könyvtár használói közé regisztráltatja, és ezzel a könyvtárhasználat szabályainak betartására kötelezi magát. A könyvtárhasználat feltételeit a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.

A használathoz olvasói jogviszonyt létesíthet, melynek során olvasójegyet szükséges igényelnie! Használata a község lakói számára ingyenes, díja nincsen. 

Az olvasójegy kiállításához az alábbi személyes adatokat szükséges közölnie:

 • név, leánykori név, anyja neve,
 • születési helye, ideje,
 • lakcíme(i), értesítési címe,
 • magyar állampolgár esetén személyi igazolványának vagy útlevelének száma,
 • 14 év alatti személy esetében lakcím kártyájának száma,
 • diákok esetében diákigazolvány száma,
 • 16 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.  (Kezességi nyilatkozat)
 • külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének, útlevelének és magyarországi lakcímkártyájának, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának és lakcímkártyájának száma. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

Beiratkozott olvasóként, olvasójeggyel a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 • a könyvtár látogatása
 • a szabadpolcon levő dokumentumok helyben használata
 • folyóiratolvasás
 • az állományfeltáró eszközök (online katalógusok) segítségével tájékozódás a gyűjteményben
 • információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • részvétel a könyvtár saját rendezésű rendezvényein
 • internet használata
 • WiFi használata
 • reprográfiai (fénymásolási) szolgáltatás
 • dokumentumok kölcsönzése
 • a tájékoztató szolgáltatások igénybevétele (pl. irodalomkutatás)
 • a könyvtár védett dokumentumainak helyben használata
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés

©2017 idStudio & SMThemes.com  oldal info: [email protected]