VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓ KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Történelmei képek, iratok és nevezetességeink! Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

 

KÖLCSÖNZÉS

Kölcsönözni csak az Olvasói Nyilatkozat aláírása és olvasói jogviszony létesítése után lehet. Az Olvasói Nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatot megismerte, és a magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A kölcsönzés és a visszavétel a számítógépes nyilvántartás, illetve a kölcsönzéskor kapott, az olvasó sajátkezű aláírásával ellátott bizonylat segítségével történik, oly módon, hogy a kölcsönzéskor vagy visszavételkor kapott bizonylatban szerepel a kölcsönzésben lévő dokumentumok címe, szerzője, leltári száma, a kölcsönzés dátuma és a lejárat ideje.

Az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzési bizonylatban szereplő határidőre köteles átvételkori állapotában visszaszolgáltatni a könyvtár részére.

Más személy olvasójegyére kölcsönözni csak indokolt esetben és írott meghatalmazás  mellett lehetséges.

Hosszabbítás

A kikölcsönzött dokumentumokra kettő alkalommal hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, vagy e-mailen keresztül. Más által előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejének meghosszabbítására nincs lehetőség.

Előjegyzés

A könyvtár a kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést elfogad. A könyv beérkezéséről értesítést küld és lefoglalja azt az előjegyzést kérő nevére. A könyvtár a foglalást a dokumentum beérkezéstől számított maximum 5 napig tartja fenn.

A kölcsönzés, hosszabbítás és előjegyzés feltétele, hogy az olvasónak ne legyen lejárt határidejű kölcsönzése, illetve pénzbeli tartozása a könyvtár felé.

Kölcsönözhető művek/dokumentumok: a könyvtár szabadpolcokon és raktárakban elhelyezett könyvállománya, ha azt megkülönböztető jelzés nem tiltja.

Nem kölcsönözhető művek/dokumentumok: állományvédelmi okokból az olvasó nem kölcsönözheti a napilapokat és a folyóiratokat.

A kölcsönzések száma: A kölcsönzési időtartamok, illetve az egyidejűleg elvihető dokumentumok száma dokumentum típusonként eltérő.

  • a kölcsönözhető könyvek száma maximum 3 db,
  • A kölcsönzési idő: általában 21 nap, mely kettő alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a műre előjegyzés. A különleges jelzéssel ellátott dokumentumok (pl. kézikönyvek), illetve a könyvtárközi kölcsönzés keretében, más könyvtártól beszerzett könyvek, melyek kölcsönzési határidejét az illetékes könyvtár határozza meg.
  • A könyvtárnak jogában áll bizonyos esetekben a könyvek kölcsönzési határidejét lecsökkenteni.

A kölcsönzés rendjének megsértése

A kölcsönzési rend megsértésének jogkövetkezményei vannak. A nem határidőre visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. Tartozás esetén újabb dokumentum nem kölcsönözhető. A kölcsönzés rendjének megsértésének részletes szabályait a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.

©2017 idStudio & SMThemes.com  oldal info: [email protected]